Roll of Honour

Year
Winner
Runner Up
3rd Place
2019 Himansu Pau Bharat Sodha Jitu Parmar
2018 Hitesh Patel Ketan Thakerar Jay Patel
2017 Kiran Patel Manish Vaid Hitesh Patel
2016 Subhash Lakhani Navnit Kota Pankaj Patel
2015 Minesh Patel Kaushik Lakhani Pankaj Patel
2014 Pankaj Patel Anil Dattani Paresh Kotecha
2013 Manoj Saluja Viren Hindocha Hitesh Patel
2012 Rohit Amin Nilesh Lukka Ketan Thakerar
2011 Kamal Lakhani Anil Dattani Jayesh Depala
2010 Hitesh Patel Vijay Thakkar Matt Usher
2009 Jayesh Depala Vijay Thakkar Hitesh Patel
2008 Arun Ganatra Manoj Saluja Hitesh Shah
2007 Vijay Thakkar Manoj Saluja Minesh Patel
2006 Subhash Lakhani Jay Patel Himansu Pau
2005 Viren Hindocha Kiren Patel Hitesh Patel
2004 Mukesh Lakhani Let me know! Let me know!
2003 Mukesh Thakrar Nilesh Lukka Kaushik Lakhani
2002 Viren Hindocha Mukesh Thakrar Afzal Rai
2001 Kaushik Lakhani Afzal Rai Dilip Savadia

CARE Annual Matchplay Knockout

YEAR
WINNER
RUNNER UP
2019 Hitesh Patel Jitu Parmar
2018 Nilesh Lukka Ketan Thakerar
2017 Viren Hindocha Jitu Parmar
2016 Mukesh Lakhani Dipak Raja
2015 Bharat Hindocha Afzal Rai
2014 Pankaj Patel Arun Ganatra
2013 Manoj Saluja Jayesh Dixit
2012 Mukesh Lakhani Anil Dattani
2011 Kamal Lakhani Deepinder singh
2010 Amartjit Barwaitt Dee Depala
2009 Hitesh Patel Anil Dattani
2008 Hitesh Shah Abhi Ganatra
2007 Arun Ganatra Hitesh Patel
2006 Mukesh Lakhani Rohit Amin
2005 Mayur Hindocha Anil Dattani
2004 Raju Kotecha Kamlesh Raja
2003 Mukesh Lakhani Dev Shukla
2002 Jay Patel Jatin Mehra
2001 Jatin Mehta Subhash Lakhani